James_D

Pro+
เป็นสมาชิกตั้งแต่
BLASH
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
14
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
23
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Pennsylvania
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
30
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
49
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
521
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
149
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Montréal
718
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5843
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1009
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11601
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Australia
5453
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
mexico
1323
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3176
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
13136
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3699
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
49336
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
58029
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20320
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
69983
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37330
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
80556
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Netherlands
42679
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
161
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Blockchain
1210
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ETHUSD
Ethereum / U.S. dollar
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว