DGyoshev

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
19
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5744
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Maldives
3527
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5193
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Portugal
8826
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5517
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States, CT
14104
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Germany
2966
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
27
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
17
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4695
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online United States
9291
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1134
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
411
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Europe
3188
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United Kingdom
11398
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
6722
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4278
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
783
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Canada
4115
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2482
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว