ChrisMark

เป็นสมาชิกตั้งแต่ Greece
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
16
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Nigeria
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Dar es salaam,Tanzania
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
12
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Palestine 🇵🇸
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
7
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States
14725
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
321
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1868
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Online Russia
2824
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Switzerland
1465
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Qatar
11979
0
42
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
920
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Portugal
8818
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
53586
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
30003
0
12
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Canada
4118
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2211
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
United States, CT
14213
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Toronto, Canada
2566
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1248
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
9484
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3623
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1041
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Singapore
2493
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5514
0
3
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ผู้ใช้งานไม่ติดตามสัญลักษณ์ใดๆเลย
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว