AZIZBARAN

เป็นสมาชิกตั้งแต่
ไม่มีไอเดียในภาษานี้ แต่มีไอเดียมากมายในเวอร์ชั่นภาษาท้องถิ่นอื่นๆของ TradingView
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
11
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
80
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
10
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
31
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
5
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
45
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
0
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
2
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Türkiye
9
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1893
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
80
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3810
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3342
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
4018
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Türkiye
4683
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
1330
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Türkiye
506
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
Hard Work Avenue
2669
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
New York, USA
28821
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
WORLD
118457
0
45
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
20634
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
37330
0
24
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
608
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
34311
0
6
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
8320
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
3583
0
0
ข้อความ ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
EURCAD
Euro Fx/Canadian Dollar
ติดตาม กำลังติดตาม ยกเลิกการติดตาม
ประเภท
การเข้าถึงสคริปต์
ความเป็นส่วนตัว