DVOL­/(DVOL­+UVOL)

USI:DVOL­/(USI:DVOL­+USI:UVOL) USI
USI:DVOL­/(USI:DVOL­+USI:UVOL)
DVOL­/(DVOL­+UVOL) USI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

DVOL/(DVOL+UVOL)