EUR­/USD TSX:EUR­/AMEX:USD

TSX:EUR­/AMEX:USD TSX
TSX:EUR­/AMEX:USD
EUR­/USD TSX
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน