USDZAR­/DXY­*100 OANDA:USDZAR­/TVC:DXY­*100

OANDA:USDZAR­/TVC:DXY­*100 OANDA
OANDA:USDZAR­/TVC:DXY­*100
USDZAR­/DXY­*100 OANDA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

USDZAR/DXY*100