XAG­/31­*USDTRY
NASDAQ:XAG­/31­*FX:USDTRY NASDAQ

NASDAQ:XAG­/31­*FX:USDTRY
XAG­/31­*USDTRY NASDAQ
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

XAG/31*USDTRY