WM1NS­/GDP FRED:WM1NS­/FRED:GDP

FRED:WM1NS­/FRED:GDP FRED
FRED:WM1NS­/FRED:GDP
WM1NS­/GDP FRED
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน