EREGL­/USDTRY
BIST:EREGL­/FX:USDTRY BIST

BIST:EREGL­/FX:USDTRY
EREGL­/USDTRY BIST
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

EREGL/USDTRY