GGAL­*10­/GGAL BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL

BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL BYMA
BCBA:GGAL­*10­/NASDAQ:GGAL
GGAL­*10­/GGAL BYMA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

GGAL*10/GGAL