100­/(TVOL.NY­+TVOL.NQ)­*(UPVOL.NY­+UPVOL.NQ)
100­/(USI:TVOL.NY­+USI:TVOL.NQ)­*(USI:UPVOL.NY­+USI:UPVOL.NQ) USI

100­/(USI:TVOL.NY­+USI:TVOL.NQ)­*(USI:UPVOL.NY­+USI:UPVOL.NQ)
100­/(TVOL.NY­+TVOL.NQ)­*(UPVOL.NY­+UPVOL.NQ) USI
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ภาพรวม
ไอเดีย

100/(TVOL.NY+TVOL.NQ)*(UPVOL.NY+UPVOL.NQ)