DUKE EN.CORP. DL -,001

D2MN XETR
D2MN
DUKE EN.CORP. DL -,001 XETR
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

D2MN financial statements

สรุปทางการเงินของ DUKE EN.CORP. DL -,001 พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ D2MN คือ 70.145B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 3.36 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.79% และ P/E คือ 27.06 วันที่ของรายได้ DUKE EN.CORP. DL -,001 ถัดไปคือ 10 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.82 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด