DUKE EN.CORP. DL -,001

D2MN XETR
D2MN
DUKE EN.CORP. DL -,001 XETR
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

D2MN งบการเงิน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง DUKE EN.CORP. DL -,001 กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

D2MN กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 22 คือ -683.2M EUR สำหรับ 2021 แล้ว D2MN กระแสเงินสดอิสระคือ -1.21B EUR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 7.33B EUR

TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินทุนจากการดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
การซื้อ/ขายของธุรกิจ สุทธิ
การซื้อ/ขายของการลงทุน สุทธิ
รายจ่ายส่วนทุน
รายการกระแสเงินสดการลงทุนอื่นๆ ทั้งหมด
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
หุ้นที่ออกจำหน่ายสุทธิ/หุ้นที่ซื้อคือสุทธิ
การออก/การปิดตราสารหนี้
เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด
รายการกระแสเงินสดการกู้ยืมอื่นๆ ทั้งหมด
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้