ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

WINkLink Exchanges

ตลาดซึ่ง WINkLink ถูกเทรด

สามารถดู WINkLink อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในตลาดที่มีอยู่ทั้งหมดได้ในตารางด้านล่าง คุณจะพบภาพรวม, WIN ประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคตาม SMA, ADX, MACD และออสซิลเลเตอร์และอินดิเคเตอร์อื่นๆ

ทิกเกอร์
ตลาดหลักทรัพย์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณ 24 ชั่วโมงในสกุลเงิน USD
ปริมาณการเปลี่ยนแปลง % 24 ชม
สูง 1วัน
ต่ำ 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
WINUSDTWINK / TetherUSBINANCE0.00009803.16%1.211M0.36%0.00009880.00009508.451B
มีแรงซื้อ
WINUSDTWINK / Tether USDPOLONIEX0.000097913.02%709.083K15.53%0.000098310.000094973.92B
มีแรงซื้อ
WINUSDTWINk / Tether OmniHITBTC0.0000978903.01%495.359K−24.27%0.0000984800.0000949603.078B
มีแรงซื้อ
WINTRXWINK / TRONBINANCE0.0015180.86%210.278K32.54%0.0015390.0014971.443B
มีแรงซื้อ
WINUSDTWINk / TetherKUCOIN0.000098073.33%171.101K21.34%0.000099000.000094821.032B
มีแรงซื้อ
WINUSDTWINK / TetherMEXC0.000097840.98%164.604K−0.34%0.000098600.000094541.511B
มีแรงซื้อ
WINTRXWINK / TetherMEXC0.0015170.33%61.912K1.01%0.0015250.001498561.263M
มีแรงซื้อ
WINEURWINK / EuroBINANCE0.00009153.62%33.804K94.22%0.00009190.0000890273.08M
มีแรงซื้อ
WINBRLWINK / BRLBINANCE0.0005053.06%17.205K49.22%0.0005090.000495141.179M
มีแรงซื้อ
WINTRXWINk / TronKUCOIN0.00151971.21%14.467K56.46%0.00168010.001496874.233M
มีแรงซื้อ
WINBNBWINK / Binance CoinBINANCE0.000000300.00%4.864K−66.84%0.000000300.0000002925.719M
มีแรงซื้อ
WINTRXWINK / TronPOLONIEX0.0015302.20%1.015K415.60%0.0015330.00145110.312M
มีแรงซื้อ
WINBTCWINk / BitcoinKUCOIN0.00000000002.44%473−58.83%0.00000000000.00000000001.297M
ปานกลาง
WINBTCWINk / BitcoinHITBTC0.000e-8−1.91%249255050.03%0.000e-80.000e-82.584M
มีแรงขาย
WINUSDCWINk / USD Coin ERC20 ChainHITBTC0.0001025713.27%20.00%0.000102570.0001025721K
WINBUSDWINK / Binance USDBINANCE0.00009792.94%0.00009850.00009511.937B
มีแรงซื้อ
WINBUSD_6A445CWINK / BUSD TOKEN on BSC (6A445C...2E14A0)PANCAKESWAP0.00009761003.08%0.00009833000.0000946900395.238M
มีแรงซื้อ
WINWBNB_894BD5WINK / WRAPPED BNB on BSC (894BD5...557425)PANCAKESWAP0.00000030000.71%0.00000030000.000000290015.046M
ปานกลาง
WINUSD_894BD5WINK / WRAPPED BNB on BSC (894BD5...557425) in USDPANCAKESWAP0.00009782002.41%0.00009782000.000095310015.046M
มีแรงซื้อ
WINUSDDWINK / USDDPOLONIEX0.000098762.96%0.000101850.00009566645.054M
มีแรงซื้อ