ดอลลาร์อเมริกา / สล็อตตี้ โปแลนด์ USDPLN

USDPLN IDC
USDPLN
ดอลลาร์อเมริกา / สล็อตตี้ โปแลนด์ IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน