ดอลลาร์สหรัฐฯ / เปโซฟิลิปปินส์

USDPHP IDC
USDPHP
ดอลลาร์สหรัฐฯ / เปโซฟิลิปปินส์ IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

ข่าวด่วน