ดอลลาร์สหรัฐฯ / รูเปียะ

USDIDR IDC
USDIDR
ดอลลาร์สหรัฐฯ / รูเปียะ IDC
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

USDIDR news