ดอลล่าร์สหรัฐ / ฟอรินท์ฮังการี USDHUF

USDHUF OANDA
USDHUF
ดอลล่าร์สหรัฐ / ฟอรินท์ฮังการี OANDA
 
ไม่มีการซื้อขาย
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน