UMA UMAUSD

UMAUSD COINBASE
UMAUSD
UMA COINBASE
 
ไม่มีการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด
มูลค่าตามราคาตลาด
มูลค่าตลาด FD
ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
อุปทานหมุนเวียน
อุปทานสูงสุด

UMAUSD ชาร์ต

ซื้อขาย UMAUSD กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี