ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

9904 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ POU CHEN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 9904 คือ 82.657B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 4.81 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.07% และ P/E คือ 6.17 วันที่ของรายได้ POU CHEN ถัดไปคือ 17 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.15 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้