DEPO AUTO PARTS IND

6605 TWSE
6605
DEPO AUTO PARTS IND TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

6605 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ DEPO AUTO PARTS IND พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 6605 คือ 9.352B EPS TTM ของบริษัทคือ 5.85, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.48% และ P/E คือ 9.70

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด