ZERO ONE TECHNOLOGY

3029 TWSE
3029
ZERO ONE TECHNOLOGY TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3029 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ZERO ONE TECHNOLOGY พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3029 คือ 6.116B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 4.25 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 8.95% และ P/E คือ 9.66

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้