ASIA OPTICAL CO INC

3019 TWSE
3019
ASIA OPTICAL CO INC TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3019 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ASIA OPTICAL CO INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3019 คือ 15.347B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 4.17 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.78% และ P/E คือ 13.23 วันที่ของรายได้ ASIA OPTICAL CO INC ถัดไปคือ 2 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.33 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้