AUO CORPORATION

2409 TWSE
2409
AUO CORPORATION TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2409 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AUO CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2409 คือ 144.508B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.09 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 6.62% และ P/E คือ 4.98 วันที่ของรายได้ AUO CORPORATION ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ -0.54 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้