QUANTA COMPUTER

2382 TWSE
2382
QUANTA COMPUTER TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2382 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ QUANTA COMPUTER พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2382 คือ 299.882B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 8.64 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 8.16% และ P/E คือ 9.08 วันที่ของรายได้ QUANTA COMPUTER ถัดไปคือ 16 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 1.08 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้