MOSEL VITELIC INC

2342 TWSE
2342
MOSEL VITELIC INC TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2342 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MOSEL VITELIC INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2342 คือ 6.028B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.07 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.30% และ P/E คือ 12.64

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้