COMPEQ MANUFACTURING

2313 TWSE
2313
COMPEQ MANUFACTURING TWSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2313 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ COMPEQ MANUFACTURING พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2313 คือ 56.373B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 5.81 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.81% และ P/E คือ 8.18 วันที่ของรายได้ COMPEQ MANUFACTURING ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.55 TWD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้