CUB ELECPARTS INC

2231 TWSE
2231
CUB ELECPARTS INC TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2231 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ CUB ELECPARTS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2231 คือ 20.055B EPS TTM ของบริษัทคือ 3.74, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.73% และ P/E คือ 44.01 วันที่ของรายได้ CUB ELECPARTS INC ถัดไปคือ 1 ธันวาคม ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด