1560 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KINIK CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1560 คือ 16.889B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 8.71 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.38% และ P/E คือ 13.73 วันที่ของรายได้ KINIK CO ถัดไปคือ 31 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 1.30 TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬