REXON INDUSTRIAL

1515 TWSE
1515
REXON INDUSTRIAL TWSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

1515 financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ REXON INDUSTRIAL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1515 คือ 11.832B EPS TTM ของบริษัทคือ 6.38, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.52% และ P/E คือ 10.27 วันที่ของรายได้ REXON INDUSTRIAL ถัดไปคือ 10 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด