1445 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ UNIVERSAL TEXTILE CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1445 คือ 2.143B TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬