1305 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CHINA GENERAL PLASTICS CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1305 คือ 15.282B TWD วันที่ของรายได้ CHINA GENERAL PLASTICS CORP ถัดไปคือ 4 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 0.55 TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬