1102 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ASIA CEMENT CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1102 คือ 152.475B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 3.61 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.35% และ P/E คือ 11.88 วันที่ของรายได้ ASIA CEMENT CORP ถัดไปคือ 12 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 0.40 TWD

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬