พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
GB10Y TVC

GB10Y
พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี TVC
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
เทรดตอนนี้เลย