ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ADK พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DIAGNOS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ADK คือ 25.011M CAD วันที่ของรายได้ DIAGNOS INC ถัดไปคือ 8 มิถุนายน ค่าประมาณคือ -0.01 CAD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้