รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

K งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ KINROSS GOLD CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ K คือ 9.35B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.03, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.06% และ P/E คือ 7.26 วันที่ของรายได้ KINROSS GOLD CORP ถัดไปคือ 17 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.07

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด