H.I.S. CO LTD
9603 TSE

9603
H.I.S. CO LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

9603 financial statements

สรุปทางการเงินของ H.I.S. CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 9603 คือ 173.507B วันที่ของรายได้ H.I.S. CO LTD ถัดไปคือ 3 ธันวาคม ค่าประมาณคือ 41.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด