NS UNITED KAIUN KA

9110 TSE
9110
NS UNITED KAIUN KA TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

9110 งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ NS UNITED KAIUN KA พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 9110 คือ 82.6B EPS TTM ของบริษัทคือ 505.93, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.14% และ P/E คือ 6.93

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด