SAN-IN GODO BANK

8381 TSE
8381
SAN-IN GODO BANK TSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

8381 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SAN-IN GODO BANK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 8381 คือ 108.097B JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 102.53 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.91% และ P/E คือ 6.77

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้