8031 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MITSUI & CO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 8031 คือ 5.598T JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 707.63 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.58% และ P/E คือ 5.33 วันที่ของรายได้ MITSUI & CO ถัดไปคือ 9 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 167.34 JPY

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬