AMVIS HOLDINGS INC

7071 TSE
7071
AMVIS HOLDINGS INC TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

7071 financial statements

สรุปทางการเงินของ AMVIS HOLDINGS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 7071 คือ 218.032B JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 55.84 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.10% และ P/E คือ 81.63

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด