ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

6502 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TOSHIBA CORP พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 6502 คือ 2.249T JPY วันที่ของรายได้ TOSHIBA CORP ถัดไปคือ 10 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 89.30 JPY

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้