KYORIN HOLDINGS INC

4569 TSE
4569
KYORIN HOLDINGS INC TSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

4569 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ KYORIN HOLDINGS INC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 4569 คือ 102.284B JPY EPS TTM ของบริษัทคือ 97.33 JPY, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.94% และ P/E คือ 18.34

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้