AXAS HOLDINGS CO LTD

3536 TSE
3536
AXAS HOLDINGS CO LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3536 งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ AXAS HOLDINGS CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3536 คือ 3.124B EPS TTM ของบริษัทคือ 6.78, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.94% และ P/E คือ 15.20

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด