ASCOT CORP
3264 TSE

3264
ASCOT CORP TSE
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

3264 ชาร์ตหุ้น

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
แอสคอท คอร์ป เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจโดยแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนงานพัฒนาอาคารคอนโดมิเนียมคือการวางแผนและพัฒนาอพาร์ทเมนท์คอนโดมิเนียมภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเองส่วนใหญ่จะอยู่ในโตเกียว ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์โซลูชั่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจำหน่ายอพาร์ทเมนท์ให้เช่าของอาคารสำนักงาน การเข้าซื้อกิจการ ปรับปรุงโครงสร้าง รีโนเวทและขายอพาร์ทเมนต์ให้เช่าและอาคารสำนักงาน ธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริหารจัดการโครงการที่ได้รับความไว้วางใจและการเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจในส่วนอื่นๆคือการดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอื่น ธุรกิจบริหารจัดการการเช่าซื้อและธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2012 บริษัทมี 1 บริษัท ย่อยและบริษัทร่วม 1 แห่ง

ข่าว