MEDIUS HLDG CO LTD

3154 TSE
3154
MEDIUS HLDG CO LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

3154 งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ MEDIUS HLDG CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 3154 คือ 19.798B EPS TTM ของบริษัทคือ 113.95, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.55% และ P/E คือ 7.97

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด