VALUECOMMERCE CO.LTD
2491 TSE

2491
VALUECOMMERCE CO.LTD TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

2491 financial statements

สรุปทางการเงินของ VALUECOMMERCE CO.LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2491 คือ 156.72B EPS TTM ของบริษัทคือ 84.21, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.89% และ P/E คือ 57.64

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด