HAKUTEN CORPORATION
2173 TSE

2173
HAKUTEN CORPORATION TSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ HAKUTEN CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 2173 คือ 3.92B EPS TTM ของบริษัทคือ 43.15, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 11.63

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด