SOLIDYEAR CO LTD

6737 TPEX
6737
SOLIDYEAR CO LTD TPEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

6737 financial statements

สรุปทางการเงินของ SOLIDYEAR CO LTD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 6737 คือ 4.17B TWD EPS TTM ของบริษัทคือ 11.58 TWD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 7.13% และ P/E คือ 6.10

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด